O PROJEKTU

Sindikat EMS je samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih, koji su se dobrovoljno udružili radi unapređenja, zastupanja, ostvarenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa i potreba.

RESPONSIVE

TIPOGRAFIJA

Montserrat

Regular / 

Medium / 

Bold / 

BOJE

#0F1E34

#DF2935

#2D5A95

#F0F4FA

Syndicate EMS homepage
responsive-1 synicate ems homepage
responsive-2 synicate ems homepage
responsive-3 synicate ems homepage
responsive-4 synicate ems homepage